uniqa-logoUniqa oferuje ubezpieczenia komunikacyjne takie jak: ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), ubezpieczenie AC (autocasco) ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów (następstw nieszczęśliwych wypadków ), ubezpieczenie assistance oraz ubezpieczenie Zielona Karta.

Ubezpieczenie OC Uniqa

Kalkulator OC AXA Direct AXA Direct: Ubezpieczenie OC od 309 zł na rok.
Oblicz składkę w 3 minuty!

Składka wyliczona 03.02.2014, kierowca z Częstochowy, 60% zniżek, 32 lata, samochód Fiat Panda z 2010 roku. W cenie została uwzględniona zniżka za zakup polisy przez Internet. Twoja indywidualna cena może się różnić od podanej w reklamie.
Kalkulator OC Proama Porównaj ceny w Uniqa i 19 innych firmach – OC taniej średnio o 226 zł!

Zleć specjalistom z CUK Ubezpieczenia porównanie cen ubezpieczenia w 20 firmach. Nasi klienci oszczędzają na OC średnio 226 zł a na pakiecie OC/AC aż 854 zł. Aby zlecić porównanie cen: wypełnij formularz na tej stronie. Konsultanci CUK oddzwonią o wybranej porze i przygotują kalkulacje

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, taktora etc.) w Polsce. Każdy kierowca musi posiadać przy sobie ważne ubezpieczenie OC – dokument potwierdzający ubezpieczenie oc. Za brak polisy OC grozi mandat, jak również odholowanie samochodu. Konieczność posiadania ważnego ubezpieczenia OC i dokumentu to potwierdzającego reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC Uniqa chroni właściciela pojazdu przed odpowiedzialnością cywilną – finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych na drodze osobom trzecim. Firma ubezpieczeniowa Uniqa wypłaci poszkodowanemu w wypadku odszkodowanie. Ubezpieczenie OC zawiera się na 12 miesięcy.


Ubezpieczenie Uniqa (Zielona Karta)

Zielona Karta w Uniqa chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Uniqa oferuje bezpłatnie ubezpieczenie Zielonej Karty w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Dla kogo Zielona Karta Uniqa

Uniqa zawiera umowę ubezpieczenie OC „Zielona Karta” z posiadaczami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce.
Zielona Karta wymagana jest na terenie następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina.


Ubezpieczenie AC (Autocasco) Uniqa

 • Autocasco (AC) Uniqa to ubezpieczenie pojazdu i ewentualnie elementów jego wyposażenia (w zależności od zakresu ubezpieczenia) od skutków na wypadek zniszczenia, uszkodzenia i kradzieży. Jeżeli dojdzie do wypadku, samochód zostanie skradziony, lub zniszczony posiadacz pojazdu otrzyma odszkodowanie z polisy autocasco Uniqa.Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC UniqaOdszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco w Uniqa następuje, gdy samochód zostanie uszkodzony lub zniszczony w skutek między innymi:
  nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
  uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji
  pożaru
 • wybuchu
 • pioruna
 • upadku statku powietrznego
 • huraganu
 • zatopienia
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • powodzi
 • lawiny
 • osuwania się i zapadania ziemi
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu
 • użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
 • Zakres pełny obejmuje szkody:
  kradzieży
  kradzieży wyposażenia podstawowego pojazdu
  rabunku (rozboju)
  kradzieży wyposażenia dodatkowego pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki

 

Ubezpieczenie AC Uniqa obejmuje szkody powstałe na terytorium RP i innych państw Europy (z wyłączeniem Turcji), przy czym jeżeli nie umówiono się inaczej, na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawi ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.

 


 

Ubezpieczenie NNW Uniqa

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) dostępne w Uniqa chroni podróżujących pojazdem przed skutkami wypadków i zdarzeń drogowych. Z tytułu ubezpieczenia NNW Uniqa wypłaca odszkodowanie związane z uszczerbkiem na zdrowiu, utratą zdrowia, życia lub niezdolnością do pracy będącymi skutkiem wypadku drogowego.

 


 

Ubezpieczenie Assistance Uniqa

Ubezpieczenie Assistance Plus Uniqa ma zapewnić pomoc w przypadku awarii lub wypadku. Ubezpieczenie Assistance Plus Uniqa pozwala skorzystać z naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowania go do warsztatu, pomocy informacyjnej. Ubezpieczenie Assistance Uniqa stanowi ofertę dodatkowych usług i świadczeń dostępnych dla właścicieli pojazdów zawierających w UNIQA ubezpieczenie Auto Casco. Bezpłatną ofertę assistance otrzymają właściciele pojazdów posiadający pojazdy osobowe, cieżarowo-osobowe, ciężarowe do 3,5 ton dopuszczalnej masy całkowitej, o okresie eksploatacji do 10 lat.

 


 

Kalkulator oc Uniqa

 

Uniqa pozwala obliczać indywidualnie ceny ubezpieczenia samochodu w Uniqa. Dzięki narzędziu – kalkulator oc Uniqa – można szybko poznać ceny ubezpieczeń komunikacyjnych u tego ubezpieczyciela.

Czegu szukali ludzie czytający ten wpis

 • kalkulator oc uniqa
 • UNIQA Ubezpieczenie Samochodu
 • ocod samochodu-Unica
 • ubezpieczenie oc motocykl uniqa
 • uniqa kalkulator
 • uniqa oblicz składkę oc
 • uniqa ubezpieczenia cennik motocykle