link4 logoLink4 oferuje następujące ubezpieczenia komunikacyjne: ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), ubezpieczenie AC (autocasco) ubezpieczenie pasażerów nnw (następstw nieszczęśliwych wypadków ) oraz ubezpieczenie assistance.

Ubezpieczenie OC Link4

Kalkulator OC AXA DIrect

Oblicz cenę OC/AC AXA Direct

Tylko teraz dodatkowe 15% zniżki za zakup polisy przez internet

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, taktora etc.) w Polsce. Każdy kierowca musi posiadać przy sobie ważne ubezpieczenie OC. Za brak polisy OC grozi mandat, odholowanie samochodu. Mandat za brak OC może kosztować posiadacza samochodu nawet 1900zł. Konieczność posiadania ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC Link4 tak jak każde inne chroni kierowcę/ właściciela samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych na drodze osobom trzecim. Firma ubezpieczeniowa Link 4 poszkodowanemu w wypadku odszkodowanie.
Link4 wystawia polisy ubezpieczenia OC posiadaczom pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce.
Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na 12 miesięcy.
Składkę można opłacić jednorazowo, w dwóch lub trzech ratach w okresie do 60 dni przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie OC Link4 (Zielona Karta)

Zielona Karta w Link 4 chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Firma ubezpieczeniowa Link4 wypłaca odszkodowanie w wysokości określonej limitami przewidzianymi dla danego Państwa. Kierowcy, którzy wykupili obowiązkowe ubezpieczenie OC w Link4 otrzymują Zieloną Kartę bezpłatnie.

Dla kogo Zielona Karta Link4

Link4 zawiera umowę ubezpieczenie OC „Zielona karta” z posiadaczami zarejestrowanych w Polsce pojazdów mechanicznych.
Zielona Karta wymagana jest na terenie 14 następujących państw: Albania, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Tunezja, Iran, Turcja, Izrael i Ukraina


Ubezpieczenie AC (Autocasco) Link 4

Autocasco (AC) Link4 to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Jeżeli dojdzie do wypadku, samochód zostanie skradziony, lub zniszczony (wybita szyba) Właściciel samochodu otrzyma odszkodowanie z polisy autocasco Link4.
Ubezpieczenie AutoCasco obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące typy szkód:

  • uszkodzenie, zniszczenie, utrata pojazdu i/lub jego wyposażenia powstałe w wyniku wypadku drogowego oraz kradzieży;
  • uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie
  • uszkodzenie pojazdu na skutek zdarzeń losowych (huragan, grad, powódź, pożar).

Główną zaletą ubezpieczenia AC w link4 jest jego niska cena – znacznie niższa niż u innych ubezpieczycieli.

Umowę ubezpieczenia AC zawiera się na 12 miesięcy.


Ubezpieczenie NNW Link4

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) dostępne w Link4 chroni podróżujących pojazdem przed skutkami wypadków i zdarzeń drogowych. Z tytułu ubezpieczenia NNW Link4, tak jak każda firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie związane z uszczerbkiem na zdrowiu, utratą zdrowia, życia lub niezdolnością do pracy będącymi skutkiem wypadku drogowego. Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW Link4 zależna jest od kwoty ubezpieczenia, oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego przez podróżujących pojazdem.


 

Ubezpieczenie Assistance Link 4

Ubezpieczenie Assistane w Link4 to ubezpieczenie komunikacyjne gwarantuje pomoc osobom podróżującym pojazdem w niespodziewanych trudnych sytuacjach takich jak wypadek, awaria, kradzież pojazdu, uszkodzenie opon, brak paliwa , wyładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zatrzaśnięcie kluczyków, uraz ciała, zgon, nagłe zachorowanie kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną udzielaną na terenie całej Polski.


 

Kalkulator oc Link4

Kalkulator Link4 umożliwia wyliczenie składki ubezpieczenia OC, AC, NNW, i assistance dostępnych w Link4. Kalkulator OC Link4 umożliwia także zakup ubezpieczenia komunikacyjnego bez wychodzenia z domu. Obu obliczyć ile będzie nas kosztować ubezpieczenie samochodu w Link4 należy podać takie dane jak:
Markę, model i pojemność silnika samochodu.
Wiek właściciela i datę wydania prawa jazdy.
Miejsce zamieszkania.
Ilość szkód spowodowanych przez kierowcę w ciągu ostatniego roku
Wysokość zniżek na ubezpieczenie OC i AC z poprzedniej polisy.
Kalkulator Link4 podaje po wpisaniu wymaganych danych dokonuje wyliczenia składki ubezpieczenia oc, ac nnw i assistance. Wybierając poszczególne warianty uzyskujemy ostateczną wysokość składki oc Link4.

Wybrane placówki Link4 w Polsce

Czegu szukali ludzie czytający ten wpis

  • kalkulator OC Link4
  • okres prawa jazdy link 4