TUW, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje kierowcom obowiązkowe ubezpieczenie samochodu – ubezpieczenie OC, jak również ubezpieczenia dobrowolne – AC, NNW, Zieloną Kartę czy ubezpieczenie pomocy w podróży Assistance.

Kalkulator OC AXA DIrect

Oblicz cenę OC/AC AXA Direct

Tylko teraz dodatkowe 15% zniżki za zakup polisy przez internet

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązkowe OC komunikacyjne można nabyć w TUW. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie Polski, w krajach Unii Europejskiej, w Chorwacji, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Ubezpieczenie OC TUW obejmuje szkody powstałe podczas ruchu pojazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.


Ubezpieczenie AC TUW

Ubezpieczenie AC, czyli Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Przedmiotem ubezpieczenia AC TUW mogą być samochody, przyczepy oraz motocykle i motorowery, których okres eksploatacji nie przekracza 12 lat.

Ubezpieczenie AC TUW chroni przed szkodami powstałymi w wyniku zderzenia, powodzi, zatopienie, uderzenia pioruna, osuwania i zapadania się ziemi, gradu, huraganu, pożaru, wybuchu, a także działania osób trzecich.


Ubezpieczenie Zielona Karta TUW

Ubezpieczenie Zielona Karta jest rodzajem ubezpieczenia OC obowiązującego w niektórych krajach. Zieloną Kartę można nabyć w TUW. Zieloną Kartę będziemy potrzebować, jeśli wybieramy się do jednego z następujących krajów: Albania, Izrael, Rosja, Ukraina, Białoruś, Macedonia, Serbia i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Maroko, Tunezja, Iran, Mołdawia, Turcja.


Ubezpieczenie NNW TUW

W TUW można także nabyć ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie NNW TUW obejmuje zasięgiem terytorium Polski, krajów systemu Zielonej Karty oraz państwa wyłonione z byłego Związku Radzieckiego. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci, powstające w związku z ruchem pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczający ma możliwość wyboru sumy ubezpieczenia: 3.000 zł, 5.000 zł, 10.000 zł lub 15.000 zł. Świadczenia, jakie można otrzymać z tytułu ubezpieczenia NNW TUW to świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci; nabycie protez i środków ochronnych; przeszkolenie zawodowe inwalidów; zwrot kosztów pogrzebu; zwrot kosztów sprowadzenia zwłok.


Ubezpieczenie Assistance TUW

Przedmiotem ubezpieczenia Assistance jest – w zależności od wariantu ubezpieczenia – świadczenie natychmiastowej pomocy w razie awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance obejmuje terytorium Polski, Unii Europejskiej, a także Chorwacji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Oferta ubezpieczenia Assistance skierowana jest do użytkowników i właścicieli samochodów osobowych, samochodów osobowo-ciężarowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykli.

Ubezpieczenie Assistance TUW dostępne jest w dwóch wariantach. Wariant Standard dodawany jest gratis do ubezpieczenia OC lub AC.


Kalkulator OC TUW

Niestety, TUW nie udostępnia narzędzia kalkulator OC, pozwalającego na samodzielne obliczenie swojej składki ubezpieczeniowej TUW.

Czegu szukali ludzie czytający ten wpis

  • tuw kalkulator oc
  • kalkulator oc tuw
  • tuw kalkulator
  • tuw oc
  • oc tuw
  • tuw ubezpieczenia kalkulator oc
  • Oc w TUW