hdi-logoHDI Asekuracja oferuje różnorodne ubezpieczenia samochodowe: ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych (odpowiedzialności cywilnej), ubezpieczenie AC (autocasco) ubezpieczenie NNWK (następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych) oraz ubezpieczenie assistance w różnych wariantach.

Ubezpieczenie OC HDI Asekuracja

Kalkulator OC AXA DIrect

Oblicz cenę OC/AC AXA Direct

Tylko teraz dodatkowe 15% zniżki za zakup polisy przez internet

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego czy to samochodu, motocykla, czy taktora etc. w RP. Każdy kierowca musi posiadać przy sobie polisę potwierdzającą ważne ubezpieczenie OC. Za brak ubezpieczenia OC grozi wysoki mandat, a także ewentualne odholowanie pojazdu. Mandat za brak ubezpieczenia OC może kosztować posiadacza samochodu do 1900 zł. Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC HDI Asekuracja chroni kierowcę, posiadacza auta przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych na drodze osobom trzecim. Firma ubezpieczeniowa HDI Asekuracja wypłaci poszkodowanemu w wypadku odszkodowanie. HDI Asekuracja wystawia polisy ubezpieczenia OC posiadaczom pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Ubezpieczenie OC według ustawy zawiera się na 12 miesięcy.

Ubezpieczenie Zielona Karta HDI Asekuracja

Zielona Karta w HDI Asekuracja chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas wyjazdów zagranicznych., na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia Zielona Karta. Firma ubezpieczeniowa HDI Asekuracja wypłaca odszkodowanie w wysokości określonej limitami przewidzianymi dla danego Państwa. Dla kierowców, którzy posiadają ubezpieczenie OC wykupione w HDI Asekuracja Zielona Karta wystawiana jest bezskładkowo na okres ważności ubezpieczenia OC. Umowę ubezpieczenia Zielonej Karty można zawrzeć na okres nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Dla kogo Zielona Karta HDI Asekuracja

HDI Asekuracja zawiera umowę ubezpieczenia Zielona Karta z posiadaczami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Zielona Karta wymagana jest na terenie państw takich jak: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina.


Ubezpieczenie AC (Autocasco) HDI Asekuracja

 • Autocasco (AC) HDI Asekuracja to ubezpieczenie pojazdu wraz z wyposażeniem podstawowym podlegającego rejestracji lub dopuszczonego do ruchu na terenie Polski, od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Jeżeli dojdzie do wypadku, samochód zostanie skradziony, lub zniszczony Właściciel auta otrzyma odszkodowanie z polisy autocasco HDI Asekuracja.Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC HDI AsekuracjaUbezpieczenie AC HDI Asekuracja obowiązuje na terenie całej Polski i Europy, z wyłączeniem Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz „europejskiej części Rosji” w zakresie:
  zniszczenia lub uszkodzenia spowodowanego zderzeniem z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
 • szkód powstałych na skutek powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, lub innych sił przyrody, a także nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz,
 • dewastacji,
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego.
 • Na wniosek ubezpieczającego zakres ochrony może zostać rozszerzony również na obszar Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz europejską część Rosji po opłaceniu dodatkowej składki.

Ubezpieczenie NNW HDI Asekuracja

Ubezpieczenie NNWK (następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych) dostępne w HDI Asekuracja chroni podróżujących pojazdem przed skutkami największych trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takich jak śmierć i niezdolność do pracy. Z tytułu ubezpieczenia NNWK HDI Asekuracja wypłaca odszkodowanie związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu oraz:
powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
postoju i naprawy na trasie jazdy,
bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu.

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW HDI Asekuracja zależna jest od sumy ubezpieczenia:
wariant I – 5000 zł,
wariant II – 10000 zł,
wariant III – 15000 zł.


Ubezpieczenie Assistance HDI Asekuracja

Ubezpieczenie Assistance Plus HDI Asekuracja ma zapewnić pomoc, kiedy ubezpieczony samochód ulegnie awarii lub wypadkowi. Ubezpieczenie Assistance Plus HDI Asekuracja pozwala skorzystać z naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowania go do warsztatu. W przypadku, jeżeli naprawa nie może zostać wykonana w tym samym dniu Ubezpieczeni (zarówno kierowca jak i pasażer pojazdu), mogą skorzystać z usług dodatkowych (wynajem samochodu zastępczego nocleg w hotelu, kontynuacja podróży innym środkiem lokomocji.)

Ubezpieczenie Assistance XXI HDI Asekuracja

Ubezpieczenie Assistance HDI Asekuracja ubezpiecza kontynuację podróży w razie kolizji, wypadku, awarii technicznej, kradzieży części składowych lub całego pojazdu lub dewastacji. Przedmiotem ubezpieczenia Assistance HDI Asekuracja w zależności od wybranego wariantu jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy technicznej udzielanej osobom podróżującym ubezpieczonym pojazdem, konieczna z powodu:
uszkodzenia pojazdu,
kradzieży części składowych pojazdu,
kradzieży pojazdu,
dewastacji pojazdu,
awarii technicznej pojazdu.
Dostępne są warianty: Wariant Standardowy, Wariant Srebrny i Wariant Złoty.

Ubezpieczenie Assistance Plus HDI Asekuracja

Ubezpieczenie Assistance PLUS HDI Asekuracja zapewnia pomoc, gdy samochód na terenie Polski ulegnie uszkodzeniu w czasie kolizji lub wypadku drogowego i będzie musiał być holowany do warsztatu lub innego wskazanego miejsca.
Przedmiotem ubezpieczenia Assistance Plus HDI Asekuracja jest organizacja i pokrycie kosztów koniecznego holowania uszkodzonego pojazdu w sytuacji, gdy kontynuowanie podróży nie było możliwe ze względów technicznych, bądź prawnych.
Ubezpieczenie Assistance Plus HDI Asekuracja obejmuje holowanie uszkodzonego pojazdu do warsztatu serwisowego, na parking depozytowy lub na miejsce wskazane przez ubezpieczającego.


Kalkulator oc HDI Asekuracja

Niestety, HDI Asekuracja nie ma narzędzia takiego jak kalkulator oc HDI Asekuracja. Nie można w ten sposób obliczyć swojej stawki oc w HDI.

Czegu szukali ludzie czytający ten wpis

 • hdi kalkulator
 • HDI Ubezpieczenia
 • hdi kalkulator oc
 • hdi zielona karta
 • hdi zielona karta cena
 • hdi oc kalkulator
 • przelicznik oc hdi