Logo AvivaAviva oferuje ubezpieczenia komunikacyjne: ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), ubezpieczenie AC (autocasco) ubezpieczenie pasażerów nnw (następstw nieszczęśliwych wypadków ) oraz ubezpieczenie assistance.

Ubezpieczenie OC Aviva

Kalkulator OC AXA DIrect

Oblicz cenę OC/AC AXA Direct

Tylko teraz dodatkowe 15% zniżki za zakup polisy przez internet

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego w Polsce. Każdy kierowca musi posiadać przy sobie dokument, potwierdzający ważne ubezpieczenie OC. Za brak ubezpieczenia OC grozi mandat, a nawet odholowanie samochodu. Mandat za brak OC może wynieść nawet do 1900 zł. O obowiązku posiadania ubezpieczenia OC informuje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC Aviva chroni kierowcę czy właściciela pojazdu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych na drodze osobom trzecim. Firma ubezpieczeniowa Aviva wypłaci poszkodowanemu w wypadku odszkodowanie. Aviva Direct wystawia polisy ubezpieczenia OC posiadaczom pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na 12 miesięcy.

 Ubezpieczenie OC Aviva (Zielona Karta)

Zielona Karta w Aviva chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Firma ubezpieczeniowa Aviva wypłaca odszkodowanie w wysokości określonej limitami przewidzianymi dla danego Państwa. Kierowcy, którzy wykupili obowiązkowe ubezpieczenie OC w Aviva otrzymują Zieloną Kartę bezpłatnie.

Dla kogo Zielona Karta Aviva

Aviva zawiera umowę ubezpieczenie OC „Zielona karta” z posiadaczami zarejestrowanych w Polsce pojazdów mechanicznych.
Zielona Karta wymagana jest na terenie 14 następujących państw: Albania, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Tunezja, Iran, Turcja, Izrael i Ukraina.


Ubezpieczenie AC (Autocasco) Aviva

Autocasco (AC) Aviva to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Jeżeli dojdzie do wypadku, samochód zostanie skradziony, lub zniszczony Właściciel auta dostanie odszkodowanie z polisy autocasco Aviva
Ubezpieczenie AC Aviva chroni:
samochód,
dodatkowe wyposażenie zamontowane w samochodzie,
fotelik dziecięcy.

Kierowca, który kupi ubezpieczenie AC w Aviva możesz liczyć na:
do 60% zniżki za bezszkodową jazdę,
przeniesienie zniżek za bezszkodową jazdę z ubezpieczenia OC do AC,
przeniesienie zniżek za bezszkodową jazdę między małżonkami,
bezpłatne ubezpieczenie assistance w wariancie podstawowym do ubezpieczenia AC,
odszkodowanie pozwalające na zakup nowego samochodu (w przypadku, gdy Twój samochód jest nie starszy niż rok),
uwzględnienie zniżek za bezszkodową jazdę posiadanych u innego ubezpieczyciela,
samochód zastępczy i dwuletnią gwarancję na wykonane naprawy w sieci serisowej
swobodę dokonania napraw samochodu poza granicami Polski (do limitu 1.000 Euro),
wymianę lub naprawę zamków w samochodzie.

 


 

Ubezpieczenie NNW Aviva

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) dostępne w Aviva chroni podróżujących pojazdem przed skutkami wypadków i zdarzeń drogowych. Z tytułu ubezpieczenia NNW Aviva wypłaca odszkodowanie związane z uszczerbkiem na zdrowiu, utratą zdrowia, życia lub niezdolnością do pracy będącymi skutkiem wypadku drogowego. Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW Aviva zależna jest od kwoty ubezpieczenia oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego przez podróżujących pojazdem.

 


 

Ubezpieczenie Assistance Aviva

Ubezpieczenie Assistane w Aviva to ubezpieczenie komunikacyjne gwarantujące pomoc osobom podróżującym pojazdem w niespodziewanych sytuacjach, takich jak na przykład wypadek, awaria, kradzież pojazdu, uszkodzenie opon, brak paliwa , wyładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zatrzaśnięcie kluczyków, uraz ciała, zgon, nagłe zachorowanie kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną udzielaną na terenie całej Polski.
W Aviva Commercial Union Direct dostępne są 3 warianty ubezpieczenie assistance: wariant podstawowy, rozszerzony i maksymalny.


 

Ubezpieczenie Szyb w Aviva

Aviva oferuje kierowcom także ubezpieczenie szyb. Ubezpieczenie szyb w Aviva można dokupić do ubezpieczenia OC lub AC. Wypłata odszkodowania przez Aviva z tytułu ubezpieczenia szyb nie powoduje utraty zniżek za bezszkodową jazdę.

 


 

Kalkulator oc Aviva

Kalkulator oc Aviva umożliwia wyliczenie składki ubezpieczenia OC, AC, NNW, i assistance dostępnych w Aviva. Kalkulator OC Aviva umożliwia także zakup ubezpieczenia komunikacyjnego bez wychodzenia z domu. Aby obliczyć, ile będzie nas kosztować ubezpieczenie samochodu w Aviva należy podać takie dane jak:
Markę, model i pojemność silnika samochodu.
Wiek właściciela i datę wydania prawa jazdy.
Miejsce zamieszkania.
Ilość szkód spowodowanych przez kierowcę w ciągu ostatniego roku

Kalkulator oc Aviva podaje po wpisaniu wymaganych danych dokonuje wyliczenia składki ubezpieczenia oc, ac nnw i assistance. Wybierając poszczególne warianty uzyskujemy ostateczną wysokość składki oc Aviva.

Wybrane placówki Aviva w Polsce

Czegu szukali ludzie czytający ten wpis

  • Aviva Kalkulator OC
  • Aviva Ubezpieczenie Oc
  • Kalkulator Oc Aviva
  • kalkulator odszkodowan aviva
  • skladki Oc Aviva
  • stłuczka a zniżki oc aviva