pzu-logoPZU oferuje następujące ubezpieczenia komunikacyjne: ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), ubezpieczenie AC (autocasco) ubezpieczenie pasażerów nnw (następstw nieszczęśliwych wypadków ) oraz ubezpieczenie assistance.

Kalkulator OC AXA DIrect

Oblicz cenę OC/AC AXA Direct

Tylko teraz dodatkowe 15% zniżki za zakup polisy przez internet

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, taktora etc.) w Polsce. Każdy kierowca musi posiadać przy sobie ważne ubezpieczenie OC. Za brak polisy OC grozi mandat, odholowanie samochodu. Mandat za brak OC może kosztować posiadacza samochodu nawet 1900zł. Konieczność posiadania ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC PZU tak jak każde inne chroni kierowcę/ właściciela samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych na drodze osobom trzecim. Firma ubezpieczeniowa PZU wypłaci poszkodowanemu w wypadku odszkodowanie.
Firma wystawia polisy ubezpieczenia OC posiadaczom pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce.

Ubezpieczenie OC PZU (Zielona Karta)

Zielona Karta w PZU chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Firma ubezpieczeniowa PZU wypłaca odszkodowanie w wysokości określonej limitami przewidzianymi dla danego Państwa. Kierowcy, którzy wykupili obowiązkowe ubezpieczenie OC PZU otrzymują Zieloną Kartę bezpłatnie.

Dla kogo Zielona Karta PZU

Firma zawiera umowę ubezpieczenie OC „Zielona karta” z posiadaczami zarejestrowanych w Polsce pojazdów mechanicznych.
Zielona Karta wymagana jest na terenie 14 następujących państw: Albania, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Tunezja, Iran, Turcja, Izrael i Ukraina


Ubezpieczenie AC (Autocasco) PZU

Autocasco (AC) PZU to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Jeżeli dojdzie do wypadku, samochód zostanie skradziony, lub zniszczony (wybita szyba) Właściciel samochodu otrzyma odszkodowanie z polisy autocasco PZU.

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC PZU

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco w PZU następuje gdy samochód zostanie uszkodzony lub zniszczony w skutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: przedmiotami, zwierzętami, osobami lub innymi pojazdami;
 • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
  działania osób trzecich, np. wandalizmu;
 • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
  kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;
 • uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.


Ubezpieczenie NNW PZU

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) dostępne w PZU chroni podróżujących pojazdem przed skutkami wypadków i zdarzeń drogowych. Z tytułu ubezpieczenia NNW PZU, tak jak każda firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie związane z uszczerbkiem na zdrowiu, utratą zdrowia, życia lub niezdolnością do pracy będącymi skutkiem wypadku drogowego. Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW zależna jest od kwoty ubezpieczenia, oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego przez podróżujących pojazdem.

NNW Max w PZU to:

 • suma ubezpieczenia od 100 000 zł do 500 000 zł
 • ubezpieczenie chroniące konkretną osobę
 • odszkodowanie wypłacane nawet wtedy, gdy kierowca jest sprawcą wypadku
 • ochrona na terenie Polski i poza jej granicami
 • niska składka
 • zniżka za OC lub AC w PZU
 • minimum formalności przy zawieraniu umowy

Kupując NNW Max w PZU zyskujesz:

 • zabezpieczenie rodziny w przypadku śmierci
 • wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy
 • Gwarantowaną wypłatę wysokiej sumy ubezpieczenia w bardzo krótkim czasie
 • świadczenie wolne od podatku dochodowego


Ubezpieczenie Assistance PZU

Ubezpieczenie Assistane nazywa się PZU Auto Pomoc. To ubezpieczenie komunikacyjne gwarantuje pomoc osobom podróżującym pojazdem w niespodziewanych trudnych sytuacjach takich jak wypadek, awaria, kradzież pojazdu, uszkodzenie opon, brak paliwa , wyładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zatrzaśnięcie kluczyków, uraz ciała, zgon, nagłe zachorowanie kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną udzielaną na terenie całej Polski.

Z ubezpieczenie assistance PZU Auto Pomoc może skorzystać także kierowca innego pojazdu jeżeli pojazd ten zostanie unieruchomiony w związku z ruchem pojazdu ubezpieczonego.Ubezpieczenie assistance PZU Auto Pomoc zapewnia naprawę na miejscu lub holowanie innego pojazdu a także inne świadczenia, których może potrzebować kierowca
Ubepzieczenie Assistance PZU Auto Pomoc występuje w następujących wariantach.

PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort – bezskałdkowe dla posiadaczy ubezpieczenia OC lub AC w PZU. Oraz PZU Auto Pomoc w wariancie Super.


Kalkulator oc PZU

Kalkulator PZU umożliwia wyliczenie składki ubezpieczenia OC, AC, NNW, i assistance dostępnych w PZU. Kalkulator oc PZU umożliwia także zakup ubezpieczenia komunikacyjnego bez wychodzenia z domu. Obu obliczyć ile będzie nas kosztować ubezpieczenie samochodu w PZU należy podać takie dane jak:

 • Markę, model i pojemność silnika samochodu.
 • Wiek właściciela i datę wydania prawa jazdy.
 • Miejsce zamieszkania.
 • Ilość szkód spowodowanych przez kierowcę w ciągu ostatniego roku
 • Wysokość zniżek na ubezpieczenie OC i AC z poprzedniej polisy.

Kalkulator PZU podaje po wpisaniu wymaganych danych dokonuje wyliczenia składki ubezpieczenia oc, ac nnw i assistance. Wybierając poszczególne warianty uzyskujemy ostateczną wysokość składki oc PZU.


Placówki PZU

Czegu szukali ludzie czytający ten wpis

 • yhs-002
 • kalkulator PZU
 • pzu ubezpieczenie samochodu
 • kalkulator odszkodowań pzu
 • opłaty oc od pojemności silnika pzu
 • ile kosztuje ubezpieczenie auta w pzu
 • kalkulator oc motor